Privacybeleid

Bij Kaai respecteren we uw recht op privacy en willen we dat u weet hoe we uw persoonlijke informatie ("Persoonlijke gegevens") verzamelen, gebruiken en vrijgeven.

Dit privacybeleid beschrijft hoe we persoonlijke gegevens verzamelen en verwerken die u ons verstrekt, via het gebruik van onze website (hierna onze "website") of andere activiteiten. Kaai zal uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met alle toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, zoals de Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van Richtlijn 95 /46/EG of Algemene Verordening Gegevensbescherming ('AVG').

Kaai behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid te allen tijde bij te werken. We zullen u onmiddellijk op de hoogte stellen van elke update van dit Beleid, voordat deze wijzigingen van kracht worden.


1. Wie is verantwoordelijk voor uw persoonlijke gegevens

Kaai NV (aangeduid als “Kaai”) is verantwoordelijk voor, en Verantwoordelijke voor, de verwerking van uw

Persoonlijke gegevens. De website kaai.eu (hierna: de “Website”) wordt aangeboden door:

Kaai NV
Nationalestraat 91,
2000 Antwerpen
België

Bedrijfsnummer (BTW-BE): 0682522286

Voor vragen over dit privacybeleid kunt u contact opnemen met Kaai via e-mail op hello@kaai.eu of telefoon: +32 473 96 56 91.

2. Welke informatie verzamelen we over u

'Persoonlijke gegevens' betekent alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Een identificeerbare natuurlijke persoon is iemand die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name door te verwijzen naar een identificerend kenmerk zoals naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identifier of naar één of meer factoren die specifiek zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische , mentale, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

Kaai verzamelt de volgende persoonsgegevens over u:

 • Persoonlijke identificatiegegevens: naam, voornaam, persoonlijk adres
 • Contactgegevens: telefoonnummer, e-mailadres
 • Financiële identificatiegegevens: bankgegevens
 • Elektronische identificatiegegevens: IP-adres

We vragen u ons geen gevoelige persoonlijke gegevens te verstrekken, dit zijn gegevens over:

 • Raciale of etnische afkomst;
 • Politieke meningen;
 • Religieuze of filosofische overtuigingen; Vakbondslidmaatschap;
 • Gezondheid of medische toestand;
 • Seksleven of seksuele geaardheid

3. Hoe verzamelen we uw gegevens

Door het gebruik van onze website: we kunnen persoonlijke gegevens verzamelen wanneer u door onze website bladert, of wanneer u het 'contact'-formulier op onze website invult;

Door u aan te melden voor onze nieuwsbrief;

Door contact met ons op te nemen via de klantenservice: we kunnen persoonlijke gegevens over u verzamelen wanneer u contact opneemt met onze klantenservice of via berichten die u ons stuurt.

We kunnen persoonlijke gegevens combineren die we via verschillende bronnen hebben verzameld, rekening houdend met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

4. Hoe gebruiken we uw persoonlijke gegevens

Kaai verwerkt uw persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Om klanten toegang te geven tot hun profiel op onze Website en om gebruik te maken van de diensten die op onze Website worden aangeboden.
  • Rechtsgrond: ons legitieme belang om onze website en ons bedrijf goed te beheren.
 • Om u onze diensten efficiënt aan te bieden (bijvoorbeeld om bestellingen en leveringen te beheren, moeten we uw contactgegevens en persoonlijke adres verwerken).
  • Rechtsgrondslag: de uitvoering van het contract dat we hebben met onze klanten
 • Om te reageren op uw vragen en klachten.
  • Rechtsgrondslag: ons legitieme belang om te reageren op de verzoeken van onze klanten.
 • Om gebruikers te detecteren en te beschermen tegen fraude, fouten en/of crimineel gedrag.
  • Rechtsgrondslag: ons gerechtvaardigd belang om fraude en criminele activiteiten te voorkomen en onze klanten tegen dergelijke activiteiten te beschermen.
 • Om promotionele aanbiedingen, uitnodigingen voor exclusieve evenementen en nieuwsbrieven naar onze klanten en prospects te sturen:
  • Rechtsgrondslag: uw toestemming (voor klanten: zachte opt-in; voor prospects: voorafgaande opt-in). U heeft te allen tijde de mogelijkheid om uw toestemming in te trekken via de uitschrijfknop die in al onze communicatie is opgenomen.
 • Om onze marketingcommunicatie aan u te personaliseren door gebruik te maken van Pixel-tags en andere trackingtechnologieën (zoals de Facebook Pixel):
  • Rechtsgrondslag: uw toestemming.
 • Om onze diensten te verbeteren, de behoeften en trends van klanten te begrijpen en uw gebruikerservaring te optimaliseren, kunnen we uw surfgedrag op onze Website analyseren. Deze verwerking wordt altijd uitgevoerd op geanonimiseerde gegevens die niet kunnen worden gekoppeld aan een geïdentificeerde of identificeerbare persoon.
  • Rechtsgrond: ons gerechtvaardigd belang om onze diensten te optimaliseren.
 • Bescherming van onze belangen: het kan zijn dat we uw Persoonsgegevens moeten gebruiken om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen of om te reageren op een verzoek van een openbare of overheidsinstantie. Mogelijks moeten we uw persoonlijke gegevens ook gebruiken om onze belangen te beschermen in gerechtelijke procedures.
  • Rechtsgrond: wettelijke verplichting of ons gerechtvaardigd belang om ons bedrijf te beschermen.

5. Met wie delen we uw persoonlijke gegevens

We kunnen uw Persoonsgegevens delen met onze commerciële partners en derde partijen om onze diensten aan u te kunnen leveren. Hieronder vindt u een lijst met alle ontvangers van uw gegevens. Aangezien deze derden uw Persoonsgegevens kunnen verwerken in overeenstemming met hun eigen privacybeleid, raden we u aan hun websites te bezoeken en het door hen verstrekte beleid te lezen.

6. Hoe lang bewaren we uw persoonlijke gegevens

We bewaren uw Persoonsgegevens zo lang en niet langer dan nodig is voor onze doeleinden zoals beschreven in punt 3, tenzij we wettelijk verplicht zijn om bepaalde gegevens voor een langere periode te bewaren .

We zijn van plan uw gegevens nauwkeurig en up-to-date te houden en beloven uw gegevens uit onze databases te verwijderen wanneer we deze niet langer nodig hebben voor de Doeleinden.

7.Uw rechten als betrokkene en hoe u hiervan gebruik kunt maken

U heeft onder alle omstandigheden het recht:

 • Om toegang te vragen tot uw Persoonsgegevens, om informatie op te vragen over onze verwerking van uw Persoonsgegevens en om een ​​kopie aan te vragen van de Persoonsgegevens die we van u verwerken;
 • Om te verzoeken om het bijwerken of corrigeren van onjuiste Persoonsgegevens, of om onvolledige Persoonsgegevens aan te vullen;

Onder bepaalde voorwaarden heeft u het recht om:

 • Ons te verzoeken uw Persoonsgegevens te wissen;
 • Bezwaar tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens;
 • De verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken;
 • Uw toestemming op elk moment in te trekken, als de verwerking is gebaseerd op uw toestemming;
 • Te verzoeken dat uw gegevens aan u of aan een andere gegevensbeheerder worden overgedragen (recht op gegevensoverdraagbaarheid), wanneer de verwerking is gebaseerd op uw toestemming of op de uitvoering van het contract dat we met u hebben
 • één ​​van deze rechten uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen via e-mail op hello@kaai.eu, per telefoon op +32 473 96 56 91 of per post aan Kaai NV, Nationalestraat 91, 2000 Antwerpen, België.

U heeft het recht om een ​​klacht in te dienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit. De bevoegde autoriteit is de autoriteit van de lidstaat van uw woonplaats of van de plaats van de vermeende inbreuk. U heeft ook het recht om beroep in te stellen op de rechter.

8. Toepasbaar recht

Dit privacybeleid wordt beheerst door de Belgische wetgeving en alle andere dwingende toepasbare wetten in de Europese Unie. 

×